Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo maluchów i komfort rodziców, żłobek i przedszkole spełniają wszelkie wymagania stawiane tego typu placówkom:

  • Pomieszczenia i wyposażenie Stumilowego Lasu są zgodne z aktualnymi wymaganiami Inspekcji Sanitarnej i zaleceniami ochrony przeciwpożarowej.
  • Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie.
  • Współpracujemy z certyfikowaną firmą cateringową.
  • Dodatkowo posiadamy system monitoringu z możliwością podglądu on-line dla rodziców.
  • Żłobek Stumilowy Las wpisany jest do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Piaseczno pod Nr 8/Ż/2014.
  • Przedszkole Stumilowy Las wpisane jest do Ewidencji Placówek Niepublicznych Gminy Piaseczno pod Nr 114.